Điều khoản sử dụng

Không bảo hành trong trường hợp login rồi đổi pass

Sau 3 ngày từ khi nhận acc sẽ không hoàn tiền

Chi tiet: https://sellacgame.com/client/blog/dieu-khoan-su-dung-trang

Your Website Title
Messenger Icon